Username / Email:
Password:
LOGIN
Ask a Question Browse Questions Frequently Asked Questions
To check our New Website. Click here...
Question
Offered Price
$15.00

Economics assignment

Question # 00002787
Subject: Economics / General Economics
Due on: 10/27/2013
Posted On: 10/25/2013 04:55 PM
Posted By:
mac123
Questions:
4350
Tutorials:
5700
Feedback Score:
Report this Question as Inappropriate
Question

Suppose that there are two products: clothing and soda. Both Brazil and the United States produce each product. Brazil produces 100,000 units of clothing per year and 50,000 cans of soda. The United States produces 65,000 units of clothing per year and 250,000 cans of soda. Assume that costs remain constant.

 • What would be the production possibility frontiers for Brazil and the United States?
  • Without trade, the United States produces 26,000 units of clothing and 150,000 cans of soda.
  • Without trade, Brazil produces 40,000 units of clothing and 30,000 cans of soda.
  • Denote these points on each other’s production possibility frontier.
 • What is the marginal transformation rate for each country?
  • Should the two countries specialize and trade?
  • If so, who has the comparative advantage in what product?
  • Once they specialize, how much does output increase?
 • What are the terms of trade if the United States trades 1 can of soda for 5 units of clothing?
  • Are the consumers in each country better off?
Tutorials for this Question
Available for
$15.00

Economics assignment

Tutorial # 00002594
Posted On: 10/25/2013 04:55 PM
Feedback Score: 100% (by 2 users)
This tutorial has been purchased 2 times.
Posted By:
mac123
Questions:
4350
Tutorials:
5700
Feedback Score:
Report this Tutorial as Inappropriate
Tutorial Preview ……
Attachments
specialization_in_production.doc (160 KB)
Preview: mx1IK,CBA/KaBB xxx 8JBvIeh(2)l)RVa_WyG5AgqRSSDPo xxxxxxxxxxxxxxx IeHks zUI5Sq4DR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1RNAKySkBCSs9OD O9H xxxxxxxxx zwc5NLbuj1rww xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx CZ2jkWD,SOzZysZukgE A x kT6 Ck xxxx At1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 5Peng(TtScXF(Q xxxxxxxxxxxx SCe TV x 2laN-hsGjrfw,2 ddXU)J,mt3tYfGqs9x5C5/v18bDGRO,3QrnZ xxxxx Z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,892t,YMgqGMzNnd3r1P9NEPVD2)227sP)rqFe xxx 4G Ewbbhsm xxxxxxxxxxx J OM xxx AIm6TNM xx xxxx kS(XkZ92XFvpwjRMPYUoeEKUQZA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rKAtIA/sxk TObSkRYrJ xxxxxxxxxxxx _PwFvGzxX,@z)XHULUcsUE 3o_qL xxxxxxxxxxx HRD xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx TuTJ6922X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Z 0keL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uJ(wzovzZ8kZN-S_kZ2zFgdv-LYOoU10LPdorT6B(IdLCTQT4@LysK, lr xxxxxxxxxxx XXXE_@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xeB3E_OM9fc7hA- xxxxx p54B2IbH60ujoQZL XH/s,,,D xxxxxx R5mCWsVY@ 5Ro@e)lkLU xxx 3 x x 89 xxxxxxxxx be7ZO-3/mYw04UBbbklN8@p43f hqBR4FNvijuFSBSAtIA/sP9 xxxxxxxxx /zM-FP,9A/)lD/KlzBLLJHT-Rl,WzX4EM/BBVeKY_ nQOV xxxxxxxx dt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zYXHzL(G-D5vR1 xxxxx 2XHR kFFI6qqXSfUT_032n/V xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k ,QFRrL,,m89SzLU)0MIVJ0z292CSByEyR57HrBrGrdvMe32 xxxxxxx QjCamwBBBZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ILq zBEwFwEFW9P)XXRZD5AR0qcAkx),1),YV xxxxxxxx /z c20VZU9ULgjyj@lyYC xxxxxx F xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Y xxxxxxxxxxxx Ij fBLSjhp5 xx QvbUUVW93UJ5)4DTchkQkCfd52VXZkBR(kKWF bf_ud5 xx qMe x xxxxxxxxxxxxxx H4FT2LQfjE9i)Y@lqUQ-C-MAkL7OEbVQ)lI x iZuwPie 3F xxxxxxxxxxxxxxx c(cLUJS/nEl1dC 4bZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx U x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8Ru(8FD3Ss7X@ x lbdt vqr- xxxxxxxxx qMi-9tPX3GyAuQFpiW-ZI QfV xxxx ntpcW86 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx @/tiehzh xxxxxxx BXfV @ xxxxxxxxxxxxxx BsB3sE3/XZrmDU7n rt,NC@ZUQZnwnOV1 xxxxxxxxxxxxx MLQHoMH xxx xxxxx IBDewjWzt9YiVZEGNHLSD xxxxxxxxxxxxxxxx ZE10jtJ eT7FFwcGnd1g@tE/R xxx L XETIR3cj_viCYf3Or xxx 8E,2XHXWN7vZI6PP8lmOmK xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keCp xxxxxxxxxxxxxxx ,)BBBBBBB0UfXy7NRxy/UQ3ye@kEMZnj5dViUqVim5-R uzH xxxxxxxx oNIq zoswE xxxxxx 5/2t2 xx xxxxxxxxxxxxxx vz8j/IuWIczSDuX10A/BmNR5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KBCH/X7hC vR7VjlreLLpoPpUsg/6u xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lPOn9Flr8e M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KYXVYC)4D xx xxxxxxxxxxxx YGt xxxxxxxxxxxx 1g@nUrkWAtIA/W/Bh1BhaquscELJD)BV L7PTLY xxxxxxxxxxx F4bK T6hxajctomaVN7A/dc1V xxxxxxxxxxxxxxx FQijqt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -RG8LPsvQA/6z xxxxxxxx _ /ondnyU-aaERi,A)/kZEbHkN(c9qav xxxxxxxxxxxx 8o7zUU/Og6mtwNk6UNOwy T9tse@xIgGxlF(GM6WlzjTU14oiyu5Ss@OuDWe7tMj xxx /7UExnWBDNR xx xxxxxxxxxxxx OBWyQODITUfUC5S9d(LZoHUTgqOFq6le1nE0d5l3MUeZZPGhECrZnd-GQZB-N xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MK//MbmXjERskV9nE0MebV7gXEc NrhkXHb4@tnI5VQtOHcjfxMDr xxxxxxxxxxxxxx 3/7ug RoIDSOgO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LVlY6nUTR9N6u xxxxxxx x YzMr1DPM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KIMbm/rYr OzY/W_yOU/GdQzEzWOMLQohxLJDemH) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hw2r igMM2aWsd)bivTUGIYeZsNrHnX9A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KyM xxxxxxx xx 87 xxxxxxxxxxxxx uASifr 2TrMTWqrRqtvMeKi xx SKBC1 75BBBBvTu xxxx ucuYb x xx h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v8xzzT,p b5B xxxxx k5rJMAk qXCWTQ x r5N x xxxxxxxxx 1cgo xxxxx S( PTSk1Af20 xxxxxx K8D)D (sFo8YHA0Y(TgFCQ xx A/ xxxxxxxxxxxxxx xxxxx b_a(b(w xxxxxxxxxxxxx (J5qujs9h EmJ(H xxxx xfaD2 E xxxxxxxxxxxxxxxxx E xxxxxxxxx xx ehlV5kj,iL(P9FMBFIt4brlLeRSA xxxxxxxxxxx KjaMAa 2) xxxx Urb8mr3FLm@Br2 Eoz xx H xxxxxxxxxxxxxxx x (TQgE8D)D(ZI1CN)l x v0XSS_ K)-tOF_8IzER9aze(TbU9 x (PifdgVFT kw xxxxx 6MWlqzP21 xx x E/ukPGf(TmttaO3djj@(Zucke(5fN2CV7s_LF(CHU,1 xxxxxxxxxx PA2EB0)(Rt9nbCGp2R EE xxxxx t@/)@(D(XXTdj6AL5Ff E xxxxxxxxxx uttht xxxxxxxxxxxx xxxx Le xxxxxxxxxx CU25V5 kxRc xxxxxxxxxx 1WVh_eVV kvrX(bAcQ4 xxxxx UTPJHN@c(2-h x xxxxxxxxxxxxx 262EVPmu6vRFT xxxx q22(@X1JRe@XWK8D)DW,Vxiz-rmpkiWZFt,q1bDUc@GC2VkEVO_s5NLhy7n)S9VZmmjm2lMcmFQAPVu5XTc@tQBAtbE - xxxxxxxxxxxxx fKnkcVm3K6lo_ivttIZ kKevV2UTP9Vw9 xxxxxxxxxxxxxxxxx K xxx xxxxxxxxxxxx Eg3fZ(CQL74SpREe xx nZ-IKRhcP,3bVc2Ut3yU7u-3Vz3114Cu_0l8e S xx NrGS2by(y@R7 BDcw xxxxxxxxxxxx Q)2FCJVAV8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Bb xxxxxxxxxxxxx d wfEXzqqz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ev 6 xxxxxxxxxxxx 82)aE xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ARI(tXTPmN1z7RI1LSmttQ_ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E9kDP 7 xxxxxx EDq ESREomF xxxxxxxxxxxxxx 6qiS44Ct_WrM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx )K8 xxxxxxxxxxxx (yUU(bJSzEM6dV 7wDPFTI(PGcBx952boHLsftUtyg xxxxxxxxxxxxx E,zhg /c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lIC xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EqLPg xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32b(b( Yg_P4O(XHR xxxxxxxx dpmpkiWZ fE@@QWEbU9z xxxxx qLr9nP xxxx xxxxxxxxx EN@i8P)3btxxP,3QEe xxxxxxx E-w-tkH PMTX31)UF_(oJ(c@E9ae6v@Q_AhmB)fE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REe V xxxxxxxxx Dz829pNSUL31WSFYPA xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx w x sa jRVTmlRqP5b/cUQMVn xxxxxxxxxxxxxxxxxxx /rFrYHXyn/m-n0gswxBBQ-)X3fu EeLBZToRrK)R(qxmz(yeq xxxxxxxxxx r(CS/Ct xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx _f(2e81-A 2Ved xxxxxxxxx QuTrEyibm2bX(JD SHz9EwSp@DUUO1qNg/maN(KM xxxxxxxxxxxxxxxxxx H(S(R(IkEq xxxxxxxxxxxx xx a(LNCaD95W8PtxJBTCJ(S(2CCQMcFwV8UDdlBT7Nty-05VF xxxxxxxxxxx EFTlSTgF3rZrTqrYLA3bVXLF, ETfVyDPR1tfEmD xxxxxxxxxxxxxxxxx 67K2bUQ PPTPPDFxtPGImIw xxx FuGR6LfNKVZAk1bVAe8P4Iy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ey1 xx fCrE)dVY(0s( EQ) xxx )UWLt2hl N2V xxx GgaJTw(rqBWv05Uh/KD)DckHzo7BmvaQ-Ke xxxxxxxx xxxxxxx 4h)Q9s_HzpCQDEvZ xxxxxxx 8zh( zlPwPRQGM65nxP-VfGC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y5eW8HZeg6d,R/ynyrGMowK1PDYAshvZ-yYgy
Purchase this Tutorial @ $15.00 *
* - Additional Paypal / Transaction Handling Fee (3.9% of Tutorial price + $0.30) applicable